Spelregels en Huisregels

Spelregels

 1. Het speelveld
  Er wordt gespeeld op speelvelden van minimaal 15 x 30 meter.
 2. De spelers
  Aantal per wedstrijd. Minimaal 5 tegen 5 en maximaal 6 tegen 6.
 3. Spelerstenue
  Spelers dragen hun teamtenues in dezelfde kleur. De doelman draagt een in kleur afwijkend shirt van de overige veldspelers en scheidsrechter. Er wordt gevoetbald met normale voetbalschoenen, hockeyschoenen of indoor sportschoenen. Juwelen en andere accessoires zijn verboden.
 4. Duur van de wedstrijd
  Een reguliere wedstrijd bestaat uit twee helften van 25 minuten. Er zijn 5 minuten voor aan na de wedstrijd om op en van het veld te gaan.
 5. Aanvang en herstart wedstrijd
  De aftrap vanaf de middenstip van het wedstrijdveld start de wedstrijd. De thuis spelende ploeg neemt de aftrap voor de eerste helft. De bezoekende ploeg neemt de aftrap voor de tweede helft. Het spel wordt hervat middels een vrije trap, een uittrap of uitgooi door de doelman of een scheidsrechterbal.
 6. Vrije trap: Alle tegenstanders dienen tenminste 3 meter afstand te houden van de plek van overtreding. Het spel dient binnen 3 seconden te worden hervat vanaf de plek waar de bal zich bevond op het moment van stilleggen van het spel.
 7. Scheidsrechterbal: Als het bij onderbreking van het spel niet duidelijk is wie balbezit heeft, herstart de scheidsrechter het spel met een scheidsrechterbal. 1 speler van ieder team komt dan naar de scheidsrechter toe. De scheidsrechter laat dan tussen beiden de bal vallen waarmee het spel is hervat.
 8. Uittrap of uitgooi doelman: De doelman mag de bal niet langer dan 5 seconde in zijn handen houden en mag dit alleen binnen het keepersgebied. Indien een tegenstander de bal, na een uitgooi of uittrap door de doelman, in het strafschopgebied raakt, volgt opnieuw een uitgooi of uittrap door de doelman.
 9. Methode van scoren
  Een team scoort een doelpunt wanneer de bal in zijn geheel de doellijn heeft gepasseerd. Een doelpunt mag worden gescoord direct uit een vrije trap of aftrap. Er bestaat geen buitenspelregel.
 10. Overtredingen
  Een overtreding wordt gepleegd wanneer een speler:
  a. zijn tegenstander vasthoudt.
  b. een handsbal maakt.
  c. op een gevaarlijke manier speelt (b.v. iemand in de boarding duwt of slidings op de man maakt).
  d. obstructie maakt.
  e. de doelman verhindert om de bal met de hand uit te gooien. Deze overtredingen worden bestraft met een vrije trap en eventueel nodige gele kaart.
 11. Direct geel bij:
  a. Het verlaten van de spelersbank: indien spelers de spelersbank verlaten om deel te nemen aan een opstootje of confrontatie met de tegenpartij of scheidsrechter;
  b. Opzettelijk hands.
  c. Commentaren spelersbank: na waarschuwing herhaaldelijk opmerkingen door de spelersbank aan de scheidsrechter
  d. Andere: Onsportief gedrag dat uit oogpunt van de scheidsrechter niet te tolereren valt.
 12. Direct rood wanneer een speler:
  a. Een tegenstander trapt of slaat.
  b. Een tegenstander bespringt.
  c. Een tegenstander een elleboogstoot geeft.
  d. Een tegenstander bewust en gevaarlijk duwt.
  e. Een tegenstander omver zaagt. Grove tackle.
  f. Een tegenstander uitscheld met kwetsende woorden.
  g. spuugt naar de tegenstander.Deze overtredingen kunnen ook leiden tot verwijdering uit de sporthal afhankelijk van de ernst van de situatie.
 13. Overtreding van de doelman:
  a. Handsbal: Indien de doelman de bal met de handen raakt buiten zijn strafschopgebied of indien hij de bal terugkrijgt na een uittrap of uitgooi zonder dat een speler de bal eerst geraakt heeft.
  b. Terugspeelbal: Indien hij de bal in zijn handen neemt na een directe en opzettelijke terugspeelbal van een teamgenoot, behalve als hij de bal teruggespeeld krijgt via het hoofd, de borst of knie.
  c. 5 Seconden: indien de doelman langer dan 5 seconden de bal in zijn handen of voeten houdt binnen zijn strafschopgebied.
 14. Tijdstraffen
  De volgende straffen worden opgelegd voor overtredingen waarvoor een kaart is getrokken.Voor een gele kaart: 2 minuten straftijd buiten het speelveld. Voor een rode kaart: verwijdering van het speelveld.

(Bron: United States Indoor Soccer Association.)


Huisregels

 1. Niet op het veld met:
  – Jeans
  – Bergschoenen
  – Drinken
 2. In het gebouw niet
  – Alcohol
  – Roken
 3. Reserveringen
  – Niet later dan 24 uur voor de reservering afmelden
  – Bij meer dan 2 uur reserveren neemt u telefonisch contact op met Indoor Soccer West
 4. Verantwoordelijkheid
  – Indoor Soccer West is niet verantwoordelijk voor wat er met jouw spullen gebeurd
  – Indoor Soccer West is niet verantwoordelijk voor wat er op het veld gebeurd