Ieder kind verdient een sporttas!

“Wist u dat 11 procent van de kinderen in ons land in armoede opgroeit? Wist u ook dat zij daardoor vaak onvoldoende gezonde voeding krijgen? En dat ze niet meegaan op schoolreisjes of naar een verjaardagsfeestje? En wist u ook dat ze tweedehands kleding dragen en niet op een sportclub of muziekles zitten. U mag uzelf terecht afvragen hoe het mogelijk is dat het ons in dit welvarende land maar niet lukt om daar wat aan te doen? Sport heeft bewezen een positieve invloed te hebben op het emotionele welzijn van kinderen en jongeren, met name als het gaat om zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde. Wij vinden dat elk kind het recht heeft om vrij en gezond te bewegen. Zeker in deze tijden waarin kwetsbare kinderen nog meer geconfronteerd worden met hun afstand tot gelijke kansen. ”

Stichting Cluppi gaat met een aantal betrokken maatschappelijke organisaties zoals Spirit, Stichting Dock, Streetcornerwork, UniteFit, Gemeente Amsterdam en het Jeugd Fonds Sport samenwerken om zoveel mogelijk kwetsbare kinderen in Amsterdam te voorzien van een basis sport pakket die kinderen zal stimuleren om meer te gaan bewegen.

Deze organisaties vinden het zeer belangrijk dat alle kinderen en jongeren voldoende kunnen sporten of bewegen. Niet alleen omdat het leuk is, maar ook omdat het belangrijk is voor hun persoonlijke ontwikkeling. Kinderen leren tijdens het sporten diverse basisvaardigheden zoals samenwerken, omgang met winst en verlies, zelfvertrouwen krijgen en het verbeteren van hun concentratievermogen. Een kind dat lekker in z’n vel zit, presteert beter thuis, op school en op straat.
Intermediairs, die werken met deze kwetsbare gezinnen of jongeren, kunnen via de website een aanvraag indienen.

Voorwaarden

– Aanvragen mogen voor  één gezin gedaan worden. Vanwege de enorme vraag verstrekken wij op dit moment één sporttas per gezin.

– Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een intermediair. Dit zijn o.a. een: buurtsport coach, jeugdhulpverlener, jongerenwerker en organisaties die met kwetsbare gezinnen werken.

– Inhoud van de sporttas wordt, na goedkeuring van de aanvraag, bepaald door de organisatie. Er kan op geen enkele wijze aanspraak noch bezwaar gemaakt worden op de inhoud van de sporttas.

– Inhoud van de sporttas kan afwijken, aangezien wij afhankelijk zijn van het aanbod van donateurs.

– De organisatie is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud en het (verkeerd) gebruik van de sportspullen.

Ieder kind een Sporttas
Aanmelden ieder kind een sporttas
Step 1 of 2